Πακέτα τιμών

Δωρεάν δοκιμή 30 ημερών, δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα
Δυνατότητες Δωρεάν Βασικό Τυπικό Premium
Μηνιαία τιμή $0 $8 $18 $28
Προσωπικό 1 2 6 20
Περιλαμβανόμενες κρατήσεις 50 100 500 2000
Ημερολόγιο
Εφαρμογή iOS
Εφαρμογή Android
Δωρεάν καταχώρηση
Κρατήσεις 24/7
Ειδοποιήσεις Push
Μίνι ιστότοπος
SMS υπενθύμισης*
Γραφικό στοιχείο βιβλίων
Πόροι
Ημερολόγιο Google
Πίνακας διαχειριστή
Αναλυτικά στοιχεία
Βάση δεδομένων πελατών
Αποδοχή πληρωμών
Προσφορές, κουπόνια
Σχόλια, αξιολογήσεις
Εργαλείο μάρκετινγκ
Για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όλα τα πακέτα είναι δωρεάν
*Τιμή SMS €0.06